پایگاه خبری ابزار بست - شهروند خبرنگار

تجهیزات فردی در ارتفاع - ایمنی جرثقیل و... - محاسبات در جرثقیل

50 دقیقه پیشرفت برای فروشندگان ابزار یراق

در این ویدیو نحوه انجام بالانس استاتیکی و دینامیکی تجهیزات دوار به کمک آنالیز ارتعاشات آموزش داده می شود.

ربات‌هایی که در معدن‌های خفته در دل دریاها و اقیانوس‌ها به دنبال مواد ارزشمند معدنی می‌گردند.