پایگاه خبری ابزار بست - خبر ایمنی و آتش نشانی
پایگاه خبری ابزار بست - خبر ایمنی و آتش نشانی

تجهیزات فردی در ارتفاع - ایمنی جرثقیل و... - محاسبات در جرثقیل

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد: جهان با کمبود شدید تجهیزات ایمنی و مراقبتی در برابر شیوع کروناویروس روبروست.

در پی عملیات ایزوگام، گنبد مسجد ستاد فرماندهی ناجا دچار حریق و آتش سوزی شد.