پایگاه خبری ابزار بست - خبر ایمنی و آتش نشانی
پایگاه خبری ابزار بست - خبر ایمنی و آتش نشانی

در پی عملیات ایزوگام، گنبد مسجد ستاد فرماندهی ناجا دچار حریق و آتش سوزی شد.