پایگاه خبری ابزار بست - خبر ایمنی و آتش نشانی
پایگاه خبری ابزار بست - خبر ایمنی و آتش نشانی

ساختمان‌های ناایمن تهران همیشه جای بحث دارد؛ شهرداری می‌گوید ما ضابط قضایی نیستیم و نمی‌توانیم ساختمانی را پلمپ کنیم و خلاء قانونی وجود دارد اما مجلس می‌گوید در حوزه قانونگذاری هیچ خلاء وجود ندارد و شهرداری طبق قانون می‌توانند حتی ساختمان ناایمن را تخریب کند.

در پی عملیات ایزوگام، گنبد مسجد ستاد فرماندهی ناجا دچار حریق و آتش سوزی شد.